ΘΑΝΑΤΟΛΟΓΙΑ In obitum Magnifici, Strenui admodum, Nobilissimiq́; viri, pietate, virtute, gravitate eminentissimi Dn. Georgi à Reibnitz Sighardus Caspar Geyken Alexander Haaf Susanne Jurish Bryan Boenig Matthias Thomas Christian Wiegand Frank Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) Langfristige Bereitstellung der DTA-Ausgabe Vollständige digitalisierte Ausgabe. 15 2009 1431 17656 dta@bbaw.de Deutsches Textarchiv Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities (BBAW) Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW)
Jägerstr. 22/23, 10117 Berlin Germany
Berlin 2024-07-15T01:16:08Z

Dieses Werk steht unter der „Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz“ (CC BY-SA).

https://www.deutschestextarchiv.de/524371 https://www.deutschestextarchiv.de/book/download_xml/524371 https://www.deutschestextarchiv.de/book/download_html/524371 https://www.deutschestextarchiv.de/book/download_text/524371 524371 202982 urn:nbn:de:kobv:b4-202982-9
Sighardus, Caspar [u. a.]: ΘΑΝΑΤΟΛΟΓΙΑ. Leipzig, 1612. ΘΑΝΑΤΟΛΟΓΙΑ In obitum Magnifici, Strenui admodum, Nobilissimiq́; viri, pietate, virtute, gravitate eminentissimi Dn. Georgi à Reibnitz Sighardus Caspar 15 S. Michael Lantzenberger Leipzig 1612 Universitätsbibliothek Breslau Universitätsbibliothek Breslau, 4 S 176/5-6 / 524371

Fraktur

font-family:sans-serif font-weight:bold color:blue display:block; text-align:center display:block; margin-left:2em; text-indent:0 display:block; margin-left:4em; text-indent:0 display:block; margin-left:6em; text-indent:0 border:1px dotted silver border:1px dotted silver letter-spacing:0.125em font-style:italic font-size:150% font-variant:small-caps font-size:larger color:red display:block; text-align:right text-decoration:line-through font-size:smaller vertical-align:sub; font-size:.7em vertical-align:super; font-size:.7em text-decoration:underline border-bottom:double 3px #000 (Früh-)Neuhochdeutsch German Gebrauchsliteratur Leichenpredigt Gebrauchsliteratur Leichenpredigt ready aedit